Företag

För er som kund kan samarbetet alltså se ut på olika sätt. I exempelvis de företag där vi sköter hela den ekonomiska förvaltningen brukar arbetsgången se ut ungefär så här:

• Fakturor som kommer till företaget godkänns med signatur av behörig person och lämnas sedan till oss för betalning.
• Löner hanteras ungefär på samma sätt. De som arbetat åt företaget under månaden skriver en tjänstgöringsrapport/räkning, denna attesteras och lämnas till oss för utbetalning.
• Kundfakturor skrivs av er eller oss efter underlag ni lämnar.
• Momsredovisning
• Budget och årsredovisning upprättas av oss och er i samarbete, vi bistår med siffror och ekonomiskt kunnande och ni med kännedom om verksamheten.

Utöver dessa så erbjuder vi även:

• Skatte- och avgiftsredovisning
• Kontrolluppgifter
• Personal- och lönestatistik
• Arbetsgivarintyg
• Deklarationer