Bostadsrättsföreningar

För er som kund kan samarbetet alltså se ut på olika sätt. I exempelvis de bostadsrättsföreningar där vi sköter hela den ekonomiska förvaltningen brukar arbetsgången se ut ungefär så här:

• Fakturor som kommer till föreningen godkänns med signatur av behörig styrelsemedlem och lämnas sedan till oss för betalning.
• Löner hanteras ungefär på samma sätt. De som arbetat åt föreningen under månaden skriver en tjänstgöringsrapport/räkning, denna attesteras och  lämnas till oss för utbetalning.
• Hyror och krav Vi aviserar hyror en gång i kvartalet och stämmer av vilka som inte har betalat, därefter går vi vidare med ärendet i samråd med er.

Allt detta och andra intäkter som kommer till föreningen bokförs och stäms av varje månad, varefter vi skickar rapporter till föreningen.

• Budget och årsredovisning upprättas av oss och er i samarbete, vi bistår med siffror och ekonomiskt kunnande och ni med kännedom om fastigheten.

Utöver dessa så erbjuder vi även:

• Skatte- och avgiftsredovisning
• Kontrolluppgifter
• Personal- och lönestatistik
• Arbetsgivarintyg
• Medelsplacering
• Medverka vid nyupplåning
• Deklarationer