Tjänster

E&F Ekonomikonsult är ett företag som bildades 1978 lokaliserat i Avesta, Dalarna och idag ägs tillsammans av fyra av våra medarbetare. Företaget har nått långt sedan 1978 då det startade med två anställda och nu är det åtta som jobbar på kontoret.

Företaget har expanderat stegvis under de år företaget har varit verksamt och har idag kunder från Stockholm i söder till Särna i norr.

Vi erbjuder ett flexibelt utbud av tjänster till våra kunder, det kan variera från att vi sköter all ekonomihantering till att vi bara går in och gör punktinsatser vid t.ex. budget, bokslut eller deklarationer.